Regulament pescuit

REGULAMENT PESCUIT RECREATIV 2020

A.J.V.P.S. SIBIU

 

CAP. I CONDIŢII SPECIFICE

 1. Prezentul regulament este valabil si se aplica pe toate apele administrate de catre A.J.V.P.S. Sibiu; pescarii care practica pescuitul recreativ au OBLIGATIA de cunoastere, insusire şi respectare stricta a prezentului regulament.
 2. Pescuitul recreativ se va practica numai cu permis de pescuit uninominal valabil pe anul calendaristic in curs impreuna cu dovada achitarii obligatiilor la zi stabilite de A.J.V.P.S. Sibiu, cu respectarea prevederilor legale si statutare în vigoare. Cotizatiile se vor stabili anual in sedintelele Consiliului A.J.V.P.S. Sibiu si se vor achita inainte de inceperea partidei de pescuit.
 3. Permisul de pescuit este un document personal netransmisibil. Un pescar are dreptul la un singur permis de pescuit si nu poate folosi permisele membrilor de familie sau a altor persoane.
 4. Cererea de aderare/pastrare a calitatii de membru A.J.V.P.S. Sibiu se depune in scris (prin completarea formularului tipizat) la sediile A.J.V.P.S. Sibiu. Achitarea contravalorii permisului si a cotizatiilor percepute se face la sediile A.J.V.P.S. Sibiu.
 5. —–
 6. Pescuitul recreativ este permis atât în cursul zilei cât şi noaptea. Pe timp de noapte standul de pescuit trebuie să fie vizibil semnalizat tot timpul.
 7. Pescuitul sportiv se practică de pe mal (exclus poduri), din apa sau din ambarcatiuni. In zonele de restricţie (Anexa 2) accesul şi pescuitul se practica conform regulilor stabilite de legislatia in vigoare si de regulamentul A.J.V.P.S. Sibiu.
 8. A.J.V.P.S. Sibiu nu se face responsabila de siguranta pescarilor sau a bunurilor acestora, precum nici de eventualele incidente sau accidente indiferent de natura lor.

 

 

 

CAP.II    Obligaţii si actiuni interzise pescarilor recreativi

 1. Este obligatorie respectarea prevederilor legale in vigoare cu modificarile si completarile ulterioare (indiferent de natura acestora), a legii de protectie a mediului, a prezentului regulament si normele de protectie specifice activitatii de pescuit recreativ.
 2. Se interzice circulaţia în imediata apropiere a apei cu mijloacele de transport şi spălarea maşinilor, a altor vehicole si obiecte în apa sau la mai putin de 50 m de apa.
 3. Pe malul apei se va circula cu viteză de maxim 5km/h şi este interzisă claxonarea. Este interzisa blocarea drumului cu accesorii de pescuit, corturi, rulote, masini, etc.
 4. Se interzic audiţiile muzicale, organizarea de picnicuri pe fond sonor zgomotos, transformarea pescuitului în serbare câmpenească.
 5. Aprinderea focului este permisa doar pe vatra suspendata. Aprinderea focului in locuri neamenajate, direct pe pamant si parasirea focului deschis se pedepseste conform legii.
 6. Toţi pescarii sunt obligaţi să nu afecteze culturile, fâneţele, arboretul sau vegetatia din apropierea apei. Sunt interzise gropile în pământ, aruncarea deşeurilor (pe mal sau în apă).
 7. Este interzisă folosirea uneltelor de pescuit care duc la rănirea materialului piscicol. Este interzisă folosirea uneltelor de capturare din plasa de orice fel, a materialelor explozive şi a curentului electric pentru practicarea pescuitului si a oricaror metode interzise de lege sau care pot fi incadrate ca acte de braconaj. 
 8. Respectarea limitelor de ocupare a standului. Un stand de pescuit poate fi de maximum 10m pentru un pescar. Intre standuri se impune o limita minima de 10m indiferent de stilul de pescuit practicat. Lansarea liniilor de pescuit se va face in limitele standului ocupat. Pentru pescuitul din barca (Anexa 4), distanta minima intre barci va fi de 30m si la minim 30m fata de standul ocupat de la mal.

În momentul în care un pescar părăseşte standul de pescuit şi se găseşte în afara ariei de vizibilitate şi actiune, este obligat să scoată monturile din apă.

 1. Nu se pot ocupa sau reţine standuri de pescuit pentru pescarii care nu sunt la faţa locului. Nu există locuri ocupate dinainte/rezervate sau locuri destinate cuiva. Nu se pot lăsa beţe de pescuit “in apa” sub supravegherea altcuiva sau nesupravegheate. Balizele (orice alte forme de marcare regulamentara a locului de pescuit; Anexa Nr. 7 “Semnalizarea Standului”) vor fi recuperate din apa inainte de parasirea standului.

Regula – standul este ocupat de primul venit!

 1. Pastrarea libera a zonelor de intrare si iesire pe apa pentru bărci şi ambarcaţiuni de orice tip, conform hotărârilor luate de A.J.V.P.S. Sibiu. Acestea vor fi indicate si descrise in Anexa Nr. 4 – “Pescuitul din Barca”.
 2. Scăldatul este interzis la minim 50 m de cel mai apropiat stand de pescuit ocupat.
 3. Camparea in zona de pescuit A.J.V.P.S. Sibiu este permisă doar cu corturi, rulote sau autorulote. Orice construcţie improvizată este interzisa. “Taberele permanente” sunt  interzise. La actiunile de control se va monitoriza (de catre toate persoanele delegate de AJVPS Sibiu) durata fiecărei campări pentru a exclude posibilitatea creării de avantaje nepermise din partea unor grupuri de interese, care nu au în obiectiv pescuitul recreativ, ci obtinerea de foloase materiale. Durata maxima de ocupare a unui stand de pescuit este de 21 de zile calendaristice consecutive.
 4. Standul ocupat trebuie curăţat înaintea începerii pescuitului. La părăsirea locului de pescuit se lasă locul curat. Fiecare pescar are obligatia de a colecta in pungi sau saci menajeri deseurile si de a le trasporta pentru eliminare la domiciliu sau la cel mai apropiat centru autorizat de colectare a deseurilor.

„NU TE AŞEZA ÎN LOCURI INSALUBRE, FIINDCĂ POŢI FI SANCŢIONAT!”

 1. Să anunţe organele competente dacă observă acţiuni de poluare sau mortalitate piscicolă.
 2. Să ia atitudine împotriva celor care încalcă regulile de pescuit recreativ care reţin peşti subdimensionaţi, deteriorează semnele indicatoare sau încalca normele de protectie a mediului.
 3. Fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit, carnetul de membru pescar si dovada platii (in cazul membrilor) sau dovada platii (pentru nemembri) si fisa de captura, sa se supuna controalelor şi controlorilor din partea A.J.V.P.S. Sibiu şi a organelor abilitate (Anexa 6).
 4. In apele colinare pescuitul recreativ se poate practica cu cel mult patru undite sau patru lansete cu maxim doua carlige fiecare.

In apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă.

Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale.

 1. Retinerea capturilor. Orice fel de captura accidentala sau neregulamentara (pesti, raci, broaste, etc.) se va elibera imediat, neconditionat si indiferent de stare. Daca au înghiţit cârligul foarte adânc se taie firul de pescuit în dreptul gurii. Eliberarea in viata este prioritara!

 

Pentru retinerea capturilor, se vor folosi obligatoriu numai juvelnice confectionate din materiale textile sau sintetice. Este strict interzisa pastrarea pestilor in juvelnice din plasa de sarma, in galeti, sticle si orice recipienti inproprii pastrarii capturilor vii.

Dimensiuni si cantitati admise spre retinere (masurarea pestilor se face de la varful botului pana la baza cozii):

18.1 Cantitati admise la retinere:

Un pescar sportiv poate reţine într-o zona precizată în Regulament din capturile prinse numai:

– în apele din zona colinară şi de şes, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte sau un singur peste dacă acesta nu depăşeşte dimensiunea maxima admisa conform anexei 1. Cunoasterea Speciilor de Pesti. Capturile care depasesc dimensiunea maxima admisa se eliberează imediat. 

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit cu maxim 5 (cinci) kg de peste sau un singur peste daca acesta depaseste greutatea de 5 kg, dar nu mai mare decat dimensiunea maxima admisa la speciile specificate. Nu se poate invoca faptul ca a pescuit mai multe zile.

– în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon.

Concluzia: un pescar poate pleca de la locul de pescuit cu maximum 10 bucăţi total. Nu se poate invoca faptul ca a pescuit mai multe zile.

18.2. Dimensiuni minime si maxime admise pentru retinere:

Speciile de peşti reţinute trebuie să aibă dimensiunile minime sau maxime aprobate si cuprinse in Anexa 1 la prezentul regulament.

18.3 Perioade si zone interzise la pescuit recreativ:

– perioadele si zonele în care este interzis pescuitul recreativ sunt cele din Ordinul emis anual de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

– zonele si perioadele de protectie, stabilite de AJVPS Sibiu, vor fi prezentate in anexa nr. 2.

 1. Orice pescar al A.J.V.P.S. Sibiu are dreptul de a atrage atenţia celor care încalcă legea şi regulamentul în vigoare; poate să facă plângere sau sesizare către asociaţie. Plangerile vor fi analizate de Comitetul de pescari care va propune Consiliului Asociatiei modul de rezolvare.

 

 

 

CAP. III. CONTRIBUTII ALE PESCARILOR A.J.V.P.S. Sibiu – Anexa nr. 5

 1. Membrii pescari ai A.J.V.P.S. Sibiu vor achita toate obligatiile financiare conform anexei cu nr.5.
 2. Pescarii care nu doresc calitatea de membru A.J.V.P.S. Sibiu, nu beneficiaza de reduceri si vor achita obligatiile stabilite conform anexei cu nr.5.
 3. Carnete de membru onorifice, permise de pescuit gratuite sau alte forme de premiere se vor acorda doar pescarilor care fac dovada de merite deosebite. Dupa ce au fost prezentati comitetului pescarilor si cu aprobarea consiliului filialei pentru pescuit din cadrul AJVPS Sibiu.

 

CAP. V. SANCTIUNI A.J.V.P.S. Sibiu

 1. Avertisment scris.
 2. Suspendarea dreptului de pescuit si retragerea carnetului de membru pescar pe termene determinate. Pentru 3 luni, pentru 6 luni, pentru 1 an in afara perioadelor de prohibitie.
 3. Propunerea de suspendare/excludere către inspectorul zonal A.N.P.A. pentru suspendarea/ retragerea permisului de pescuit eliberat de A.N.P.A. Contestatiile se depun la sediul filialei teritoriale A.N.P.A., in termen legal.
 4. A.J.V.P.S. Sibiu poate sa retraga dreptul de acces pe apele aflate in gestiune celor care nu respecta prezentul regulament. La constatarea abaterilor, controlorii autorizati de A.J.V.P.S. Sibiu au obligatia de a reţine carnetele de membru pescar si a obiectelor care fac dovada abaterii. Braconajul in orice forma, comercializarea peştilor sau nerespectarea prezentului regulament, duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi.

Membrii pescari ai AJVPS Sibiu care sunt depistati ca pescuiesc prin metode interzise (exemplu : parasuta, hata etc.) li se va retine carnetul de membru, se va anula si retrage calitatea de membru pentru minim 1 an. De asemenea nu vor mai beneficia de nicio reducere aplicata membrilor.

Consiliul A.J.V.P.S. Sibiu va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor dupa regulamentul de aplicare elaborat de Comisia de pescuit recreativ, regulamentul de practicare in vigoare a pescuitului recreativ si a Statutului A.J.V.P.S. Sibiu.

 

                                                                                                Director A.J.V.P.S. Sibiu

                                                                                                Stoicescu Romeo

 
 
 
ANEXA 1 2019 CUNOASTEREA SPECIILOR
ANEXA 3 2019 ACTIUNI MEMBRII
ANEXA 4 2019 PESCUITUL DIN BARCA
ANEXA 5 2019 TARIFE COTIZATIE
ANEXA 6 2019 PROCEDURI CONTROL
ANEXA 7 2019 SEMNALIZAREA STANDULUI